XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Wystawa pokonkursowa dla najlepszych projektów plakatów, galeria „Plamy” GAK, Gdańsk.

2018